Son güncellenme :09.11.2018 13:59

GüNCEL KATEGORİSİNDE Kİ HABERLERİ İNCELİYORSUNUZ

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ!.

“Fikir ve eserleriyle yaşadığı dönemin ötesinde yaşadığı yüzyıla damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80. Yıldönümünde minnet ve şükranla anıyoruz. Türk Milletiyle birlikte verdiği mücadele ile dünyada birçok ülkeye ilham kaynağı olan Ulu Önder Atatürk, fikir ve eserleriyle yaşadığı yüzyıla damga vurmuştur. Tüm zor şartlara rağmen Atatürk’ün önderliğinde...

09.11.201813:59

DEVAMINI OKU

KUR’AN-I KERİM’DE HAK ARAMA VE ADABI !..

 (İsra-53. Ya Muhammed! Kullarıma söyle: Birbirleri ile konuşurken sözlerine dikkat etsinler ve en güzel biçimde /hak gasp etmeden, hakaret edip gururu incitmeden, fakat hakkını ezdirmeden ve haksızlık edene gereğini de esirgemeden konuşup tartışsınlar. Yoksa şeytan, oluşacak olumsuz düşüncelerini kışkırtıp aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın pusuda bekleyen apaçık bir düşmanıdır).  Bazı...

08.11.201823:12

DEVAMINI OKU

Fırıncıdan,kırtasiyeci ve kahvehaneciden hastane müdürü olur mu? VARAN – 3

Da­ha ilk sa­tı­rın­da Aziz Ne­sin hi­ka­ye­le­ri­ni çağ­rış­tı­ran ha­be­ri bir­lik­te oku­ya­lım: “AKP İl Yö­ne­ti­ci­si ve FUT­BOL AN­TRE­NÖ­RÜ Sel­man Al­kış, Kır­ka­ğaç Dev­let Has­ta­ne­si’ne Mü­dür Yar­dım­cı­sı… AKP İl Yö­ne­ti­ci­si Ab­dul­lah Po­la­t’ın KAR­DE­Şİ, Ma­ni­sa Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si’ne Mü­dür… AKP İl Yö­ne­ti­ci­si Os­man Sön­me­z’in ken­di FI­RI­NIN­DA BİR­LİK­TE ÇA­LIŞ­TI­ĞI EŞİ, Ma­ni­sa Ruh Sağ­lı­ğı ve...

08.11.201818:26

DEVAMINI OKU

KİM BUNLAR ?

Devlet parasız yatılı okulları sınavlarını kazanarak Kamu memuru olan memurluk yaptığı süre içinde kendi alanlarında uzmanlaşıp görevlerini en iyi şekilde yapmakta olan bu insanlar durup dururken ne üdüğü bellisiz bir ünvanla ARAŞTIRMACI yapılmış. Araştırmacı yapılan Genel Müdür,genel müdür yardımcısı,daire Başkanı Müdür ve müdür yardımcı yaklaşık 25.000 kişi dünyada eşi benzeri...

06.11.201813:46

DEVAMINI OKU

663’ÜN HARAMZADELERİ – VARAN – 2

  BALLI MAAŞLI BÜROKRATLAR; Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, tüm va­li­lik­le­re ge­nel­ge gön­de­ri­yor, “Dok­tor­lar ça­lış­tı­ğı ye­rin sı­nır­la­rı için­de ika­met et­me­li­di­r” di­yor. An­cak, bu ge­nel­ge­ye ay­kı­rı iş­lem­ler biz­zat Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ge­çi­ci gö­rev­le dok­tor­la­rı baş­ka il­ler­de baş­he­kim, baş­he­kim yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev­len­di­ri­yorlar. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’n­da bir saa­det zin­ci­ri kurulmuş. Müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür­ler, dai­re baş­kan­la­rı...

03.11.201813:43

DEVAMINI OKU

KARA GÜN 2 KASIM – Varan : 1

Sağlıkta dönüşümün başarılı kılınması için çıkartılan 663 sayılı KHK ile taşra teşkilatının yeniden revize edilerek İllerde kurulan genel sekreterlik ve başkanlık sistemi varlığını devam ettirmeyip akamete uğramıştır. Sağlık hizmetleri sunumundaki sağlık eğitimi sağlık yönetimi ve sağlık işletmesi doğrudan insan odaklı bir sistem olması sebebiyle armatörlüğü kabul etmeyen ender mesleklerden birisidir....

02.11.201821:15

DEVAMINI OKU

SAYIN ÖNDER KAHVECİ’DEN BİZLERE MÜJDE !..

Ziyaretimizi Adyed Genel Başkanımız Sayın Ünsal ALDEMİR, üyemiz Sayın Abdülkadir ERDEM ve bendeniz Hicazi Arslan gerçekleştirdik. Görüşmemiz çok bereketli geçti.Arastirmacilarin genel sorunlarını arzettikten sonra asıl konuya girdik.3600 ek göstergeyi en çok bizlerin hakkettigini söyleyerek başladığımız sunumumuza, Ünsal Başkanım gelinen noktayı sordu.Sayin Genel Başkan Kanun tasarisini kendilerinin hazırlayarak Sayın Mustafa Kalayci...

02.11.20189:15

DEVAMINI OKU

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!..

Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karekterli koruyucular ister. Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır… Cumhuriyetsiz Bir toplum Yarınsız Bir Gündür. Cumhuriyetin Demokratik bir ülkenin Bozulmaz Simgesidir… Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün Bize Bıraktığı Bu...

28.10.201818:15

DEVAMINI OKU

KIYMETLİ ARAŞTIRMACI ARKADAŞLARIMIZ!..

Saygıdeğer Ahmet Ömeroğlu kardeşimizin yazısından sonra siz kıymetli arkadaşlarımızından çok sayıda telefon ve mesaj aldık. Ustumuzdeki rehaveti,sıkıntıları bir kenara koyup;Haydi Bismillah deyip bir defa daha atağa kalkmaya niyet ettik. İnanın bir yola çıkıp da arkadaşların tarafından yalnız bırakılmak çok acı ve zor bir durum.Bizim etimiz budumuz ne?Bir ay iki ay...

17.10.201822:48

DEVAMINI OKU