Son güncellenme :13.09.2018 21:54

Anasayfa > Bizden Haberler, Genel, Güncel, Sondakika > FEYZUL FURKAN – 2 –

13.09.2018 Per, 21:54

 

NAMAZ SÜRELERİ  -I-

Fîl Sûresi / Açıklama

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Beş âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

Fîl Sûresi / 1.Ayet

1. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin, (Kâbe’yi yıkmaya gelen) fil sahiplerini (Ebrehe ve ordusunu)?

Fîl Sûresi / 2.Ayet

2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

Fîl Sûresi / 3.Ayet

3. Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi.

Fîl Sûresi / 4.Ayet

4. (Bunlar) onlara pişkin sert çamurdan (dolu gibi) taşlar atıyor(lar)dı.

Fîl Sûresi / 5.Ayet

5. Derken (Allah) onları (Ebrehe ve ordusunu), yenmiş (delik deşik olmuş) ekin yaprağı gibi yapıverdi.
Bu sûre, insanları orada toplamak için San’a (Yemen)’de bir kilise yaptıran ve gururlu zorba bir tavırla ve siyasi üstünlüğüne güvenerek İslâm’ın kutsal bir sembolü olan Kâbe’yi yıkmaya niyetlenen Habeşistan valisi Ebrehe ve ordusunun hâlini konu edinmiştir. Hem de bütün zamanlarda geçerli, aynı mevki ve konumdaki kutsal düşmanlarına bir uyarı niteliği taşımaktadır. Burada, Ebrehe benzeri kimselerin otorite güç ve servetine güvenerek, İslâm’ın kutsal değerlerine saldırma veya onlarla mücadele etme planları hazırlamalarına karşı bütün zamanlara yönelik, mühim bir uyarı vardır.

################

Kureys Sûresi / Açıklama

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Adını ilk âyetinde geçen ve bir kabile adı olan “Kureyş” kelimesinden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

Kureys Sûresi / 1.Ayet

1. Kureyş (kabilesi, güvenliği sağlanıp sefere) alıştırıldığı (ve başkalarıyla uzlaştırıldığı) için;

Kureys Sûresi / 2.Ayet

2. Kış(ın Yemen) ve yaz(ın Şam) seferine (Allah’ın) kendilerini alıştırdığı (ve başkalarıyla uzlaştırdığı) için;

Kureys Sûresi / 3.Ayet

3. Şu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.

Kureys Sûresi / 4.Ayet

4. O (Rab) ki onları (Kâbe hürmetine) açlıktan (kurtarıp) doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur.
Allah’a şükrün gereği O’na imandır; iman ise O’na teslimiyettir.

############

Mâ’ûn Sûresi / Açıklama

İlk üç âyeti Mekke döneminde, diğerleri Medine’de inmiştir. Yedi âyettir. Adını “yardımlaşma” anlamına gelen ve son âyette geçen “mâ’ûn” kelimesinden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

Mâ’ûn Sûresi / 1.Ayet

1. Dini (o hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?

Mâ’ûn Sûresi / 2.Ayet

2. İşte, yetimi itip kakan,

Mâ’ûn Sûresi / 3.Ayet

3. Yoksulun yiyeceği ile ilgilenmeyen/yoksula yedirmeyi teşvik etmeyen de odur.

Mâ’ûn Sûresi / 4-5-6.Ayet

4-5-6. Vay haline! (Şöyle) namaz kılanların ki onlar, namazlarından (onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden) gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler.
İyi tanınmak veya çıkar sağlamak için namaz kılarlar.

Mâ’ûn Sûresi / 7.Ayet

7. (Onlar, zekâtı veya yardım ve yardımlaşma için) en basit şeyleri bile esirgerler/engel olurlar.

Kevser Sûresi / Açıklama

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Üç âyettir. Kevser, aynı zamanda cennette bir havuzdur. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

Kevser Sûresi / 1.Ayet

1. (Resûlüm!) Şüphesiz ki biz sana Kevser’i verdik.
Yahut da “bol hayrı ve nimeti.” Resûlullah (sas.), bir de cennette verilecek Kevser ırmağının, Mîraç’ta kendisine gösterildiğini söylemiştir.

Kevser Sûresi / 2.Ayet

2. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret (boğazla/kurban kes).
Resûlullah (sas.) Kevser’le ve müşriklere verilen cevap ile taltif edildiğinde, müşriklerin kendi putlarına kurban kesmelerine karşılık, şükür ve ibadetin Allah’a tahsis edilmesi gerektiğini göstermek için bu âyeti kendisine farz kabul ederek kuşluk vakti namazı kılmış ve kurban kesmiştir. Bazı dil bilginleri, “nahr” kelimesine, kökü yönünden farklı anlam vermişlerse de uygulama ve hadîs-i şerîflere dayanarak sahabe ve mezhep imamları “venhar” lafzı için “Kurban kes.” mânasında görüş birliğinde olmuşlardır. Mü’minlere kurban kesme ve bayram namazı Medine’de meşru kılınmıştır. Bu da gece namazı gibi özellikle Hz. Peygamber’e farz kılınmıştır. Hanefîler’e göre vitir, bayram namazı ve kurban kesmek vaciptir.

Kevser Sûresi / 3.Ayet

3. Şüphesiz sana kin tutan var ya (bütün hayırdan ve hayırlı nesilden) nesli kesik olan asıl odur.
Hz. Peygamber’in oğlu Kâsım vefat edince, müşriklerden Âs b. Vâil, ona “ebter” (nesli kesilmiş) demişti. Halbuki onun nesli ve şânının yüceliği devam etmiştir. Asıl, adı sanı unutulan ve aşağılananlar onlar olmuştur. Çok uzak bile olsa kendisini Resûlullah’a nisbet eden çoktur ama müşrik birinin torunu olmakla övünen yoktur.

 

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu yazıya yorum yapmak için yetkiniz yok.