Son güncellenme :11.08.2018 20:10

Anasayfa > Genel, Güncel, Sondakika > BEREKETLİ ON GÜNLER BAŞLADI!

11.08.2018 Cts, 20:10

11 Ağustos 2018, Cumartesi
Kamerî ayların onikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır.

12 Ağustos 2018 Pazar günü Kameri aylardan Zilhicce ayının birinci günüdür. Yani Kurban Bayramının içerisinde olduğu aydır ve onuncu günüdür. Bu ayın ilk on günü hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de Fecr Sûresi’nde “Ve on geceye yemin olsun.” ifadesinde kastedilen on gece bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem’in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur.

Kamerî ayların onikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın 1’inden 10’una kadar olan zaman dilimi “Leyale-i Aşere”, yani on mübarek gecedir. 10’uncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür. Peygamber Efendimiz (asm) bugünlerin önemini şöyle ifade ediyor:

“Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür. Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir Gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir.”

Peygamber Efendimizin (asm) zevcesi Hafsa (ra) buyurdu ki:

“Resulullah (asm) dört şeyi terk etmezdi: “Aşure Günü orucu, Zilhicce’nin on günü orucunu, her ay üç gün orucunu ve sabahın iki rekât sünnetini.”

Bugünler; bizlere tevbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok semere elde etme fırsatının verildiği günlerdir. Biz de Peygamber Efendimize (asm) tabi olarak, gündüzleri oruçla geçirmeli, sadaka vermeli, Allah’ı zikretmeliyiz. Yani Kelime-i Tevhidi çokça tekrarlamalıyız.

Çünkü Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Bir gün Musa Peygamber (as), “Ey Rabbim!…”der. “Bunca duâ ettim hiçbirini kabul etmedin. Söyle bana, sana nasıl ve ne zaman duâ edeyim?” Bu soruya Yüce Allah (cc) şöyle cevap verir: “Ey Musa!.. Zilhicce ayını yücelt ilk 10 günü, La ilahe illallah cümlesini söyle ki dileğini yerine getireyim.”

Bu defa Hz. Musa, “Ey Rabbim, o cümleyi bütün kulları yücelten söylüyor” der. Yüce Allah da kendisine şöyle cevap verir. “Ey Musa!.. Zilhicce ayının ilk 10 günü içinde bir defa, “Lâ İlahe İllalah” diyen kimsenin bu sözleri amel terazisinin bir kefesine, 7 kat gök ile 7 kat yerde diğer kefesine konulsa şüphesiz ki birinci kefe ağır basar.”

Peygamberimiz (asm), Zilhicce ayının ilk on gününde meydana gelen olay ve hadiseleri şöyle açıklamıştır:

“Allah (cc) Âdem Peygamberi Zilhicce ayının ilk 10 gününün birinci günü affetmiştir. İşte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (cc) ufak-tefek günahlarını affeder.

Zilhicce ayının ilk onunun ikinci gününde, Yunus Peygamberin duâsını kabul ederek kendisini balığın karnından çıkarmıştır. Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin, bir yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır.

Zilhicce’nin üçüncü günü Allah (cc) Zekeriya Peygamberin duâsını kabul etti. Bugünde bir dilekte bulunanların dileğini Allah (cc) muhakkak yerine getirir.

Zilhicce’nin dördüncü günü İsa Peygamberin doğduğu gündür. Bu günde oruç tutanlardan Allah (cc) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırır. O kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır.

Beşinci günü Musa Peygamberin doğum günüdür. Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur.

Altıncı günü Allah (cc), sevgili Peygamberi Hz. Muhammed’e (asm) hayır kapılarını açar. Bu günde oruç tutanlara Allah (cc) rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyyen azaba uğratmaz.

Yedinci günü Cehennem kapıları kapanır. Zilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmaz. Bu günde oruç tutan kimseye Allah (cc) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafâtlar verir.

Sekizinci günü İbrahim Peygamber (as) kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyduğu gündür. Bu günde oruç tutan kimseye Allah (cc) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafâtlar verir.

Dokuzuncu günü Arafe (İbrahim Peygamber’in (as) oğlu İsmail’i kurban kesmesi gerektiğini anladığı) günüdür. Bu günde oruç tutan kimsenin Allah (cc) geçmiş ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder. “Bu gün dininizi (İslâmiyeti) son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım) diyen Allah kelâmı bugün inmiştir.”

“Nihayet Zilhicce ayının ilk onunun sonuncu günü (onuncu günü) de Kurban Bayramı günüdür. Bu günde kurban kesen kimsenin Allah (cc) kurbanın daha ilk kan damlası yere düşer düşmez, hem kendinin hem de çoluk çocuğunun ufak-tefek bütün günahlarını affeder. Yine bugünde bir mü’minin karnını doyuran veya herhangi bir kimseye sadaka veren kimseyi Allah (cc) kıyamet günü bütün âhiret sıkıntılarından kurtulmuş olarak diriltir. Amel terazisinin sevap kefesi de Uhud Dağı gibi ağır çeker “Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek demektir.”

“Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmeye bedeldir.”1

“Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir.” “Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir. 2 “Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!”3

Tesbih, Sübhanallah; Tahmid, Elhamdülillah; Tehlil, Lâ ilâhe illallah; Tekbir ise Allahu Ekber demektir.

Said b. Cübeyr (ra) şöyle buyurur:

“Bu on gecelerde lambalarınızı söndürmeyin. “Hizmetçisine dahi uyanık kalmasını emrederdi.”

Ebu’d-Derda’dan (ra) rivayet edilen hadiste Zilhiccenin ilk on gününün faziletini şöyle anlatır:

“Bir kimse, bu on günleri değerlendirir ise, Cenâb-ı Hak, o kişiye on ikramda bulunur.

– Ömrü uğurlu ve bereketli olur.

– Malında bereket olur, artar.

– Allah, onun çoluk çocuğunu korur.

– Günahlarına kefaret olur.

– Yaptığı iyiliklere kat kat sevap alır.

– Ölüm halini kolay eder.

– Kabrindeki karanlık günlerine aydınlık verir.

– Mizanında iyilik tarafını ağır bastırır.

– Ahirette düşük hallerden, rezil ve zelil olmaktan kurtarır.

– Cennetteki derecelerini yükseltir.”

Ebu’d-Derda’da (ra) bir başka rivayetinde şöyle buyurur:

“Zilhiccenin ilk günlerinde çok duâ ediniz, çok istiğfar ediniz. Çokça sadaka veriniz. Çünkü ben Rasûlullah (asm): “Zilhiccenin ilk günün sevabından mahrum kalanlara yazıklar olsun”, dediğini işittim. Özellikle Zilhiccenin dokuzuncu günü (yani Arefe Günü) oruç tutmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü bu günün orucunda hiç kimsenin sayamayacağı kadar çok hayır vardır.”

YORUMLAR

Toplam 4 yorum bulunmaktadır.

Kemal YILDIRAN

Kıymetli araştırmacı arkadaşlarım ülkemize yapılan bu alçakça saldırı ları kınıyorum her şey vatanımızın güçlü olması ile payidar olacaktır birlik ve beraberliğimizin ekonomik bu saldırı da da kendini göstermesi gerekiyor onun için tüm israflardan kaçınılması gerekiyorsa bir aylık maaşlarımızın ülkemize mali destek olarak verelim saygılarımla

13.08.2018, 14:32
Kemal YILDIRAN

Sayın Adyed yönetimi biz bütün araştırmacılar olarak bu ekonomik sıkıntı da topluca bir şey yapalım ülkemize katkı amaçlı

13.08.2018, 18:16
    Hicazi Arslan

    Muhterem Kemal Bey.Sağolsun bizim arkadaşlar 20 tl aidat odemiyorlar.Ceplerinde akrep var.Hastanelerde alismislar. Ekmek
    elden su gölden…Keşke katılım olsada birşeyler yapsak. Dilerseniz ilan edeyim.küçük te olsa kampanya yapalım.

    13.08.2018, 22:06
Kemal YILDIRAN

Olur kıymetli abim

14.08.2018, 0:07