ANASAYFA   |  HABER ARA  |  FOTO GALERİ  |  VİDEOLAR   ANKETLER  |  SİTENE EKLE  |  RSS KAYNAĞI  |  İLETİŞİM  |  KÜNYE

CUMA SOHBETLERİ.

CUMA SOHBETLERİ.

Tarih Nisan 28 2016, 19:24 Editör Hicazi ARSLAN

İki Elimle (Kudretimle) yarattım ve Ruhumdan üfledim dediği, en güzel biçim verdiği yeryüzünde halife yaptığı , kendisine çok ikramda bulunup yaratıkların çoğundan üstün kıldığı, göklerde ve yerde ne varsa hepsini hizmetine sunduğu ve sayamayacağı kadar çok nimet verdiği insanı yüce Allah, boş yere yaratmamıştır...


Allah İnsanı Başıboş Yaratmamıştır:


İki Elimle (Kudretimle) yarattım  ve Ruhumdan üfledim  dediği, en güzel biçim verdiği yeryüzünde halife yaptığı , kendisine çok ikramda bulunup yaratıkların çoğundan üstün kıldığı, göklerde ve yerde ne varsa hepsini hizmetine sunduğu  ve sayamayacağı kadar çok nimet verdiği  insanı yüce Allah, boş yere yaratmamıştır.

"Bizim sizi boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız?" (Mu'minun, 23/115)

İnsan boş yere gayesiz olarak yaratılmadığı gibi başıboş da bırakılmış değildir.

"İnsan, başı boş bırakılacağını mı sanır?" (Kıyamet, 75/36)

İnsan sorumlu tutulmayacağını ve cezalandırılmayacağını, kendisine emir ve yasakların verilmeyeceğini başıboş bırakıldığını mı sanıyor?

Elbette Allah insanı başıboş yaratmamış onu bir hikmet ve gaye ile yaratmıştır. Bu hikmet ve gayeyi yüce Rabbimiz şöyle beyan ediyor:

"Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat, 51/56)

Yüce Allah, yakıtı insanlar ve taşlar olan ve inkar edenler için hazırlanan ateşten sakınmamızı emrederek, kendisine ibadet etmeye davet etmektedir.

"Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz." (Bakara, 2/21)
 
Bütün Peygamberlerin Ortak Daveti: Allah'a İbadet edin…

Yüce Allah ilk insandan itibaren Peygamberler gönderip, bütün insanları, Allah'a ibadete çağırmışlardır.

"Andolsun ki: Biz, her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve Tağuttan sakının!" diye uyaran bir peygamber gönderdik." (Nahl, 16/36)

"Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: "Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana ibadet edin" diye vahyetmiş olmayalım." (Enbiya, 21/25)

İbadetler Yalnız Allah'a Yapılmalıdır.

"Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın." (Nisa, 4/36)

"İşte bu sizin ümmetiniz (olan tevhid ve İslâm milleti), bir tek ümmettir. Rabbiniz de benim. Yalnız bana kulluk edin." (Enbiya, 21/92)

"Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl." (Taha, 20/14)

"Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et." (Hicr, 15/99)

"(O), göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan şeylerin Rabbidir. O'na ibadet et ve O'na ibadette sabret. Hiç O'nun adıyla anılan birini biliyor musun?" (Meryem, 19/65)

Yüce Allah, yapılan ibadetlerde sabırlı olmayı ve ölünceye kadar ibadet etmeyi emretmektedir.

Kendisine ibadeti emreden Allah , kendisinden başkasına ibadet etmeyi de yasaklamıştır :

"(Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!" (Fatiha, 1/5)

"De ki: "Bana Rabbimden açık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men'edildim ve O alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum." (Mü'min, 40/66)

"De ki: "Şüphesiz ki bana, Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmem yasaklandı".

"De ki: "Sizin çarpık isteklerinize uymayacağım, (eğer uyarsam) o zaman sapıtmış olur, doğru yolda gidenlerden olmamış olurum". (Enam, 6/56)

Allah Teala, insanları yalnız kendisine ibadet etmeleri için yaratmış, peygamberler gönderip kendisine ibadet etmelerini emretmiş, fakat bu konuda onları zorlamamıştır. Zorlasaydı, herkes ister istemez O'na ibadet ederdi.

Allah, insanlara irade ve akıl vermiştir. İnsanlara doğru yolunu göstermiştir. İnsan kendi iradesiyle ister şükredici (mü'min), ister nankör (kafir) olur.

"Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör" (İnsan, 76/3)

Hayatı ve ölümü imtihan için yaratan Rabbimiz; İnsanları imtihan etmektedir. İmtihan içerisinde olanın, iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı yapıp yapmamakta, yeteneği, iradesi ve hürriyetinin olması gerekir.

Allah, insanı ibadet etmeye zorlamamıştır. Bazı insanlar, bu noktada yanılgıya düşmüşler ibadete gereken önemi verememişler hatta ibadetleri terk eder olmuşlardır. Zorlanmamak ibadeti terk etmeyi gerektirmez. Allah kendisine ibadet eden ve ortak koşmayan kuluna mükafat (cennet ve nimetlerini), ibadete tenezzül etmeyenlere ve kendisinden başkalarına ibadet edenlere de ceza (cehennem ve azabını) vaad etmiştir.

Halbuki Rabbiniz: "Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir." buyurdu. (Mü'min, 40/60)

İbadet Kavramının Anlamı:

İbadet kavramı; imanı, Allah'ın emir ve yasaklarına riayeti ve İslam'ın bütün hükümlerini uygulamayı ifade eder.

İbadet, boyun eğmenin, itaat etmenin, saygı göstermenin ve kulluğun en son noktasıdır.

İbadet, Allah'ın razı olduğu, yapılmasını istediği söz ve amellerdir. İbadet, yerine getirmekle yükümlü olduğu fiilleri emrolunduğu şekliyle hayata geçirmesi, hiçbir şey gözetmeden Allah'a kulluk etmesi ve bunu, sadece O'na boyun eğip, itaat etmek için yapmasıdır.

Allah'a ibadetten bahseden ayetlerdeki ibadet kavramı, genel olarak tevhid, itaat, dua, Allah'ı bilmek, boyun eğmek, iman etmek ve salih amel işlemek anlamlarını ifade eder.

Sadece Allah için yapılan her fiil ibadettir; kalp ve diğer azalarla yapılan ibadetlerin hepsi buna dahildir.

Kuran’da Allah’a ibadet, O’nu bir tek ilah olarak tanıyıp iman etmek, yaratıcı, terbiye edici, rızık verici ve mabud olarak sadece O’nu kabul edip emir ve yasaklarına itaat etmek, razı olacağı fiilleri yapmak, Salih amel ve hayır fiil işlemek, O’na dua etmek, huzur ve sükun içinde tam bir edep ve vakarla hükmüne boyun eğmek, söz ve amelle, kalp ve vücut azalarıyla O’na saygı göstermek, teslimiyeti izhar etmek, büyüklenmeyi ve baş kaldırmayı terk etmek, sadece O’na kulluk etmek, bütün noksan sıfatlardan tenzih edip O’na secde etmek, yüceltmek, İslam’ın helal ve haram, emir ve yasak bütün hükümlerini uygulamak, nimetlere şükretmek, musibetlere sabretmek, insanların haklarına riayet edip onlara şefkat ve merhamet etmek, iman, ahlak, namaz, hac, zekat, oruç, cihad, evlenme-boşanma, miras, ticaret, ahde vefa, yemin, keffaret gibi Kur’an’ın başından sonuna kadar bütün hükümlerini uygulamayı ve ilahi sınırlara riayeti ifade eder. 


Allah'tan Başkasına İbadetin Anlamı:

Allah'tan başkasına ibadet; insan, cin, melek, şeytan, tağut, atalar, liderler, hükümdarlar, bilginler, veliler, salih kişiler gibi canlı ve cansız varlıkları ilah ve rab kabul etmektir.

Onlara Allah'a isyan konusunda itaat etmek, boyun eğmek, dua edip yalvarmak, şefkat ve yardımlarını ummak, kurban kesmek, kulluk etmek, secde etmek, eğilip saygı göstermek, Allah yerine mabud edinilen kimselerin emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına, prensip ve sistemlerine -isteyerek kabul edip- uymak anlamlarına gelir.

Allah'tan başkasına ibadet etmek, Allah'ın varlığını kabul etmemek anlamına gelmez.

Allah'tan başkalarına ibadet şirk ve küfürdür.


Kulların Allah'a Karşı Görevi: Allah'a İbadet:

Bütün insanlar Allah’ın kuludur ve Allah’a ibadet için yani O’nu bir tek ilah olarak tanıyıp, O’na saygı göstermeleri, peygamberi vasıtasıyla gönderdiği hak din İslam’a teslim olmaları, O’nun emir ve yasaklarına boyun eğmeleri ve itaat etmeleri için yaratılmışlardır.

Ancak bu görev insanların iradelerine bırakılmışlardır. İnsanlar akıl ve düşüncelerini kullandıkları zaman Allah’a ibadet etmeleri gerektiğini anlarlar. Zaten Allah’ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. İbadetler bizim içindir.

İbadetlere baktığımız zaman, birey ve toplum hayatını düzenleyen, her türlü iyiliği barındırır. İbadetler insanlar arasında adalet ve barışı sağladığı gibi insanların hem bu dünyada hem de ahirette de mutluluğunu öngörür.


İbadetin Kabul Olmasının Şartları:

1. Allah'a Şirk Koşmamak (Tevhid),

"De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlâh'ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın." (Kehf, 18/110)

"Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın." (Nisa, 4/36)

İslam’ın özü tevhiddir. Kur’an’da “ibadet” olarak belirtilen bütün eylemler yalnızca Allah’a yapılmalıdır.

2. Mü'min Olmak,

Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Rasüllerine, Ahiret Gününe kısaca Kur’an’da iman edilmesi istenilenlerin hepsine iman edene mü’min denir. İbadetlerin kabul edilmesi için mü’min olmak şarttır.

De ki: "Ey insanlar! Benim dinimden şüphede iseniz, (bilin ki) ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam, fakat ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu." (Yunus, 10/104)

3. İhlaslı Olmak,

İhlas, ibadeti sırf Allah  için, iyi bir niyetle samimi olarak yapmaktır.

"De ki: Bana, dini Allah'a hâlis kılarak O'na ibadet etmem emrolundu." (Zümer, 39/11)

4. İslam'ın Bir Kısmını Değil Tamamını Esas Almak,

Allah’a, Allah’ın istediği şekilde ibadet edebilmek için Peygamberimiz Muhammed (sav)’in sünnetini ve Allah’ın kitabı Kur’an’ın ahkamını bir bütün olarak kabul edip uygulamak gerekir.

"Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?" (Bakara, 2/85)

5. İbadete Ölünceye Kadar Devam Etmek,

Hayatın herhangi bir safhasında ibadete (iman ve itaate) son veren bir kimse, bu haldeyken ölürse kurtuluşa eremez.

"Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et." (Hicr, 15/99)

İbadet ölünceye kadardır…

"Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti." (Meryem, 19/31)

6. Gerektiğinde İbadet İçin Hicret Etmek,

Mü’min, hayatını dinine göre düzenler. Hayatının her alanında ibadet eder. Hiçbir şey, ne malı-mülkü, ne çoluğu-çocuğu, ne de işi-gücü onu ibadetten alıkoymaz.

"Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar." (Nur, 24/37)

"Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin." (Ankebut, 29/56)

Rabbimiz bizleri kendisini hakkıyla tanıyıp kul olmayı ve hakkıyla ibadet etmeyi nasip etsin.

Hayırlı Cumalar...


Hicazi ARSLAN - 29.04.2016Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

GÜNCEL HABERLER

İLLEDE VATAN !..

İLLEDE VATAN !.. Bu Yazımı Tüm Şehitlerimize İthaf Ediyorum... (14.03.2014-Adyed)

31 MART 2016 TARİHLİ SAĞLIKTAKİ PARALELCİ YAPIYA UYARI YAZIMIZ!..

31 MART 2016 TARİHLİ SAĞLIKTAKİ PARALELCİ YAPIYA UYARI YAZIMIZ!.. 663 SAYILI KHK'NIN MİMARI BULUNDU :SAĞLIKTAKİ PARALEL YAPI!..

EN ÇOK OKUNANLAR

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

GALERİ

BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi