ANASAYFA   |  HABER ARA  |  FOTO GALERİ  |  VİDEOLAR   ANKETLER  |  SİTENE EKLE  |  RSS KAYNAĞI  |  İLETİŞİM  |  KÜNYE

ÖZELLEŞTİRME  İLE ATANAN   ARAŞTIRMACI (Ö) LER

ÖZELLEŞTİRME İLE ATANAN ARAŞTIRMACI (Ö) LER

Tarih Haziran 24 2013, 11:07 Editör ADYED

Özelleştirilen kurulularda çalışan Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür ünvanına kadar olan yöneticiler, Kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılırken 4046 sayılı Özelleştirme yasası gereği Araştırmacı ( Ö ) unvanı ile aktarıldılar.

Özelleştirilen kurulularda çalışan Müdür  Yardımcısı ve Genel Müdür ünvanına  kadar olan  yöneticiler, Kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılırken 4046 sayılı Özelleştirme yasası gereği Araştırmacı ( Ö ) unvanı ile aktarıldılar.

Araştırmacı (Ö) lar ;

 

Yıllardır kendilerini fark ettirme çabası ve azmiyle Mücadele ederek sorunlarına çözüm Bekliyorlar.

08/10/2003 Tarih ve 25253 sayılı resmi gazete yayınlanan 4046 sayılı kanun çercevesinde Nakledilecek Personel Hakkındaki tebliğin 7. maddesinde Araştırmacı unvanlı Kadroya atanan personelin görevleri ve görevlendirileceği yerler belirtilmiş ancak, Bu tebliğdeki muğlak ifadeler nedeniyle Araştırmacılar kurumdan kuruma değişen uygulamalarla karşı karşıya kalmakta ,kendilerinden daha düşük unvanlı personelin altında düz bir memur gibi çalışmağa zorlanmakta Mobbing uygulamalara maruz kalmaktadırlar.

Özelleştirmeden Aktarılan Personeller arasında En mağdur olan kesim Araştırmacılar olduğu belirtilmektedir.

Özelleştirilen bir kuruluştan başka kuruma nakledilen bir Müdür   “ araştırmacı “ olarak atanmakta , önceki aynı kuruluşta mesai yaptığı  Müdürün Mahiyetinde çalışan uzman veya şef ise aynı kadrolarıyla Uzman ve şef olarak aktarılmaktadır.

Maaş farklarının hesaplanmasındaki emsal kadro konusunda ise, Uzman ve Şef  Kamuya kendi kadrolarında aktarıldığından gittikleri kuruluşlarda çalışan kendi unvanlarındaki Uzman  ve şef ücreti emsal alınarak maaş farkları hesaplanmaktadır. Araştırmacıların maaş farkları ise  bir zamanlar mahiyetlerinde çalışan bu kişilerden daha düşük, memur ve Şef arası bir maaş emsal alınarak  hesaplanmaktadır. Bu yüzden çok büyük maddi kayba uğramaktadırlar.

6111 sayılı Kanun ile atanan ARAŞTIRMACILAR,

6191 sayılı Kanun ile atanan ARAŞTIRMACILAR,

663-666 sayılı K.H.K ile atanan ARAŞTIRMACILAR,

ÖZELLEŞTİRME ARAŞTIRMACILAR olmak üzere

4 farklı Araştırmacı Meydana getirilmiştir.

Özelleştirme  Araştırmacılarıdan biri  forumların birinde şöyle demektedir.

"Ben İlk önce şef olarak atandım daha sonra itirazım neticesinde bu durum düzeldi ve araştırmacı olarak atamam yapıldı ama şef olarak atandığım dönemi arar hale geldim " demektedir, bu ifade araştırmacıların içinde bulunduğu durumu yeterince anlatmaktadır.

Maaş eşitlemesinde araştırmacıların emsal kadrosu olmadığını Fark tazminatı hesaplanmasında  memur ile şef arasında bir maaşın emsal alındığını belirtmişlerdir.

 Hem unvan yönünden, hem maaş eşitlemesi yönünden ,hem de gittikleri kurumlarda görev tanımlarının net anlaşılamaması yönünden mağdur olmaya devam etmektedirler.

Bir yerde daire başkanına bağlı ,biryerde baş savcıya ,bir yerde il müdürüne başka bir kurumda şube müdürüne bağlı olarak çalıştırılmaktadırlar.

Araştırmacılara  iş verilirken ise, işe yeni başlamış bir memur gibi davranılması kurumlar arasındaki uygulama farklılıkları sebebiyle kendisini İşe yaramayan bir personel gibi görülmesini içine sindiremeyen Araştırmacılar Manevi olarak çökmüş ,sosyo-psikolojik durumları bozulmuş ve keyfi uygulamalar sonucu , Araştırmacılar Mutsuz ve mağdur olduklarını belirtmişlerdir.

Araştırmacılar Sorunlarının çözümü için yapılması gerenleri aşağıdaki şekliyle belirtmişlerdir.

1-Araştırmacıların görev yetki ve sorumlulukları yapacağı işler ;

08.10.2003 Tarih ve 25253 sayılı resmi gazete yayınlanan 4046 sayılı kanun çerçevesinde nakledilecek Personel Hakkındaki tebliğin e göre

“Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında Araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, Araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.” denilmektedir. 

Ancak  bu tebliğ kuruluşlarca farklı farklı değerlendirilmektedir. Özellikle Bölge Müdürlüklerinde Bölge Merkezinde  çalışan Araştırmacılar, Bölge Müdürüne veya yardımcılarına değil de bir memur gibi şube müdürlüklerine bağlandığından ,

Bölge müdürlüklerinde çalışan Araştırmacılar ne iş olsa yapar konumuna düşürülerek Mobbing uygulamalara maruz kalmaktadır.

Türkiye genelinde yeknesaklığın sağlanması, gereksiz sürtüşmelere ve İdari yargı yollarına başvurup gereksiz davaların açılmasını önlemek, personeli kurumun nezdinde problemli personel konumuna getirmemek ve zaman israfını önlemek için araştırmacıların görev yetki ve sorumlulukları yapacağı işler ve bağlı olacağı amirler yeniden belirlenerek yeni bir tebliğ ile kuruluşlara duyurulmalıdır.

 

2-Araştırmacılar için emsal kadro  hakkaniyete uygun olarak yeniden belirlenmelidir.

4046 sayılı Özelleştirme kanunu ile Araştırmacı olarak atan personelin Fark tazminatı hesaplanmasın emsal olarak   Önceki çalıştıkları Unvanların  karşılığı  olamayıp memur ile şef düzeyinde düzeyindedir,

Bu hakkanıyete aykırıdır.

Özelleştirme neticesinde Daha önceki kurumlarda Araştırmacıların emrinde çalışan şef ve uzmanlar ,

Yeni atandıkları kuruluşlara Kadrolarıyla yani şef ve uzman olarak atanmışlar ve hiçbir hak kayıbına uğramamışlardır Ama Araştırmacılar Adeta cezalandırılamak istenmiş gibi, Özelleştirilmeden önceki kurumlarda   yanında çalışan Uzman ve şef den daha düşük ücret skalası belirlenmesi Araştırmacıları iyice perişan etmiştir.

Özelleştirme sonucu yeni atandığı kurumda Maaşı dondurulan Araştırmacı,  yıllar geçtikçe kendisi ile aynı konumda olan personelden daha düşük maaş almakta bu nerdeyse memura eşitlenmektedir.

Bazı kuruluşlarda Araştırmacıların döner sermayeden aldıkları pay en az şube müdürü düzeyinde olması gerekirken Memurla aynı düzeydedir.Bu durum,  Adalete sığmamaktadır. bu nedenle

 Araştırmacıların fark tazminat ödemeleri için emsal alınacak kadro; ya  atanmadan önceki unvanları esas alınarak belirlenmeli,yada  en az Şube Müdürü emsal alınmalı ve önceki unvanlarına ait ek göstergelerinden yararlanmaları sağlanmalıdır.

 3- Tüm İFP ( Özelleştirmeden gelen ihtiyaç fazlası olarak görülen personel)

Döner sermaye ve ek ödeme ,Fark tazminatlarının içinden ödenmektedir, Halbuki bu da diğer memurlar gibi maşa ilave edilmesi gereken bir durumdur ,bunlar fark tazminatlarının içinde değil, ayrı ayrı hesap edilerek tüm kamu çalışanlarında olduğu gibi döner sermaye veya ek ödeme altında yapılan ödemelerin ayrıca  maaşlara ilave edilerek ödenmesi  uygun olacaktır.

 

4-Şahsa bağlı hakların 3 yıl ile sınırlandırılması hakkaniyete aykırı olduğundan kaldırılması gerekmektedir.

Araştırmacı personel (Özelleştirilen kuruluşlarda Müdür ve Genel müdür dahil Unvanlı personel ) Önceki kuruluşlarında sanki bir suç işlemişte cezalandırılıyormuş gibi

Ek göstergesi Makam tazminatı vg Tüm hakları elinden alınması  çalıştığı kuruluşu kaybetmek bir yandan  yılların emeğinin boşa gitmesi bir yandan birde tüm haklarının elinden alınması gerçekten Adil değil,

Yaş Kararları neticesinde TSK ile ilişiği kesilen subay kardeşlerimizde olduğu gibi , ARAŞTIRMACILARIN ÖNCEKİ GÖREVLERİNDE BULUNDUKLARI KADROLAR EMSAL ALINARAK MALİ VE SOSYAL HAKLARI belirlenmelidir.

3yıl sınırı kaldırılmalıdır.

5- Üniversitelerde ve bulunduğu ilden başka bir yerde teşkilatı olmayan kuruluşlarda çalışan Araştırmacı veya İFP li personel

çocuklarının yüksel okul kazanması gibi Ailevi nedenlerden veya sağlık sorunlarından dolayı tayın istemesi gerektiğinde 5398 sayılı yasa gereği başka bir kuruluşa tayin olduğunda fark tazminatı kesilmektedir.

Araştırmacılar dahil tüm İFP li personel Fark tazminatlarını hazineden aldıklarından 5398 sayılı yasa ile getirilen bu kısıtlamanın daha mutlu ve huzurlu bir  çalışma ortamı sağlanması açısında kaldırılması gerekmektedir.

Hiç değilse Aynı bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan personelin kurum değişikliklerinde fark tazminatının ödenmesine devam edilmelidir.

YÖK te bir bakanlık gibi kabul edilerek üniversiteler arası geçiş sağlanabilir

 6- Araştırmacı (ö) lerin  kamuda atıl unvanlı personel olmaktan kurtarılması;

Araştırmacının bilgi birikimi, tecrübe ve deneyime sahip yetişmiş beyin gücü olarak yararlanılması, Ülke menfaatleri açısından da uygun olacaktır.

Araştırmacılardan daha faydalı yararlanılması  için birkaç öneri;

a)      Bütün Kamu kurum ve kuruluşlarında  Kalite Yönetim sistemi Mecburi hale getirilerek Araştırmacılardan Kalite yönetim sistemi uzmanı veya koordinatörü olarak yararlanılabilir,

        Tüm kamu Kuruluşlarının Kalite yönetim sisteminin kurulmasının zorunlu hale getirilmesi,Ülkemize gerçek anlamda çağ atlatacaktır.Iso 9001-2008 Kalite yönetim sistemindeki Müşteri memnuniyeti kavramı ,Hizmet kalitesinin artmasına vesile olacaktır.bu iş için Araştırmacı (ö)ler biçilmiş kaftandır.

b)       Ülkemizde İş kazaları çok yoğundur bunun denetlenmesi yetişmiş eleman yokluğundan yeterince yapılamadığı malumdur Araştırmacıların İş ve Sosyal Güvenlik Denetçisi yapılmasıyla İşyerlerinde ki iş kazalarının önlenmesi ve gereken önlemlerin alınması  mümkündür.

c)      Araştırmacılar esas itibariyle yönetici olduklarından bulundukları işyerlerinde Bölge Müdürü veya İl müdürü danışmanı olarak vazife  yapılabilirler buda onların bir nebze sosyal çevrelerine kendilerini ifade etme imkanı sağlayacaktır.

d)     Araştırmacılar daha önceki unvanlarıyla ilgili Mevcut kurumlardan bir boşalma olduğu veya ihtiyaç olduğunda Bulundukları kurumlarda ,yeterli bulunanlar sorun çıkarılmadan Müdürlük,ve üst unvanlara atanabilmelidir. (Devlet Personel Başkanlığı Bu konun kurumların yetkisinde olduğu görüşündedir.) 

      

Araştırmacılar olarak içinde bulunduğumuz durum ;  Sosyal çevremiz hatta ailelerimiz nezdinde Özelleştirme öncesi çalıştığımız kuruluşlarda  sanki bir suç işlemişte cezalandırılıyormuşuz  gibi algılanmaktadır!

 Gerek ailelerimiz gerekse sosyal çevrelerimiz gözünde İtibarlarımızın İadesini istiyoruz diyen Araştırmacılar  Ülkemizin Yılların birikmiş sorunlarını çözen Hükümetimizden bu yeni döneminde bizimde sorunlarımızı çözüme kavuşturmasını bekliyoruz , diyerek

Beklentilerinin  , Mutlu ve Huzurlu bir çalışma ortamına kavuşarak devletimize daha yararlı bir personel konumuna getirilmek olduğunu belirtmişlerdir.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

SAĞLIK BAKANLIĞI YAZISI

SAĞLIK BAKANLIĞI YAZISI SAĞLIK BAKANLIĞI YAZISI

SİTEMİZE HAİN SALDIRIYI YAPANLARI BİLİYORUZ.

SİTEMİZE HAİN SALDIRIYI YAPANLARI BİLİYORUZ. Sitemizi hedefleyen bu hain saldırı...

EN ÇOK OKUNANLAR

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

GALERİ

BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi